Vacatures


Stichting De Sprong is een centrum voor persoonlijke ontwikkeling in Geldrop. De Sprong bestaat al bijna 40 jaar en trekt jaarlijks bijna 5000 bezoekers. Door middel van cursussen, workshops en inspiratiebijeenkomsten, wordt door de docenten en sprekers levenswijsheid en deskundigheid op allerlei gebieden geboden. Alle activiteiten van De Sprong zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling, verbinding, bewustwording, inspiratie, zelfredzaamheid en persoonlijk leiderschap.

Het zittend bestuur bestaat uit 4 leden waarmee de taken van voorzitter en secretaris zijn ingevuld. Aangezien de huidige voorzitter vertrekt zoeken wij versterking in de vorm van een:

                                                             VOORZITTER

Het dagelijks overzicht en coördineren van de werkzaamheden en de uitvoering van het programma is belegd bij een coördinator. De rol van voorzitter wordt daarmee minder inhoudelijk en minder uitvoerend en meer sturend. Affiniteit met ons programma en onze doelstelling is uiteraard wel een voorwaarde. Onderstaand een opsomming van de bijdrage die onze nieuwe voorzitter bij voorkeur kan leveren.

  • · Leiding geven aan het bestuur, voorzitten van de maandelijkse vergaderingen.
  • · Aanspreekpunt voor de gemeente en andere organisaties.
  • · Voldoende kennis van financiële zaken om te kunnen sturen en beslissing onderbouwd te kunnen nemen.
  • · Het uitzetten, bewaken en uitdragen van ‘de grote lijn’.
  • · Visie om, op langere termijn, De Sprong als relevant en aantrekkelijk centrum te behouden en verder uit te breiden.
  • · Ondersteunt en inspireert, samen met overige bestuursleden, overige vrijwilligers.

Voor wat betreft de in te brengen ervaring en kwaliteiten zijn er wel wensen geen verplichtingen. Onze organisatie zou nog beter functioneren met een persoon met een achtergrond in marketing en communicatie. Ervaring met vrijwilligers en met een non-profit organisatie is fijn maar geen must.

Het invullen van deze functie gaat wat ons betreft in goed overleg. Wij geloven in samenwerking en het aanvullen van elkaars kwaliteiten. Het doen waar je goed in bent en blij van wordt is daarbij het belangrijkste. Aanvullend een bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van De Sprong, mag wel maar hoeft niet.

Voor deze vrijwilligersrol is een kleine maandelijkse vergoeding beschikbaar.

Heb je interesse in deze afwisselende en dynamische vrijwilligersfunctie en heb je een duidelijke visie? ​Stuur dan een reactie naar info@desprong-geldrop.nl. Voor meer informatie of vragen zie https://www.desprong-geldrop.nl/ of je kunt contact opnemen met Anita de Groot, voorzitter van De Sprong, tel. 06 – 40 25 83 27