Vacatures

Stichting De Sprong is een centrum voor persoonlijke ontwikkeling in Geldrop. De Sprong bestaat al bijna 40 jaar en trekt jaarlijks bijna 5000 bezoekers. Door middel van cursussen, workshops en inspiratiebijeenkomsten, wordt door de docenten en sprekers levenswijsheid en deskundigheid op allerlei gebieden geboden. Alle activiteiten van De Sprong zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling, verbinding, bewustwording, inspiratie, zelfredzaamheid en persoonlijk leiderschap.

Het zittend bestuur bestaat uit 5 leden waarmee de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn ingevuld. Daarnaast zijn er nog 2 algemene bestuursleden. Aangezien de huidige penningmeester vertrekt zoeken wij versterking in de vorm van een:

                                                                          Penningmeester

Een of meerdere van onze vrijwilligers zorgen voor: het dagelijks bijhouden van onze financiële administratie in Snelstart, het betalen van rekeningen, uitsturen van facturen en het bijhouden van de kas. Ook is het samenstellen van de jaarrekening uitbesteed aan een administratiekantoor. De gewenste invulling van het penningmeesterschap is dan ook vooral ondersteunend en sturend en minder uitvoerend.

Affiniteit met de doelstelling van onze stichting is fijn maar geen must, wel hopen we dat je handig bent met computers en software. We hopen dat je 2 – 4 uur per week beschikbaar bent voor een periode van 2 tot 3 jaar. Onderstaand een opsomming van de bijdrage die onze nieuwe penningmeester bij voorkeur kan leveren.

  • Kennis van boekhoudprogramma’s zoals bijv. Snelstart.
  • Inzichtelijk maken van financiële positie in de vorm van een begroting zodat het bestuur kan sturen op inkomsten en uitgaven.
  • Het zijn van aanspreekpunt voor ons administratiekantoor, dit samen met de financiële administratrice.
  • Het mede beheer van de bankrekeningen.
  • Deelname aan de bestuursvergaderingen.
  • Het uitvoeren van financieel administratieve taken wanneer nodig.

Het invullen van deze functie gaat wat ons betreft in goed overleg. Wij geloven in samenwerking en het aanvullen van elkaars kwaliteiten. Het doen waar je goed in bent en blij van wordt is daarbij het belangrijkste. Aanvullend een bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van De Sprong, mag wel maar hoeft niet.

Voor deze vrijwilligersrol is een kleine maandelijkse vergoeding beschikbaar.

Heb je interesse in deze afwisselende en dynamische vrijwilligersfunctie en ben je financieel deskundig? ​Stuur dan een reactie naar info@desprong-geldrop.nl.

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Anita de Groot, penningmeester van De Sprong, tel. 06 – 40 25 83 27