Bewogen Bewegen

Stilstaan bij Leven in Beweging

Bewogen Bewegen: Dansen

Door: Rosalie Rombouts

Datum: Zaterdag 6 juni 2020
Tijd: 10.30 – 12.30 uur

Kosten: €. 20,00 (inclusief koffie/thee)
Minimaal/maximaal aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 14 deelnemers

Workshop met het thema: Verbinding

We kunnen ons verbinden op verschillende niveaus: met onszelf in de verschillende levensgebieden, met een ander persoon, met de groep(en) waar we deel van uitmaken, de wereld, het grote geheel …

In deze workshop maak je kennis met een vrije dans- en expressievorm, waarin je het thema ‘Verbinding’ prachtig kunt onderzoeken en ervaren.

Zowel heel dynamisch, als stil en rustig in beweging zijn.
In je dans en beweging doe je het nooit verkeerd. Je leert geen pasjes of dansen aan.
Ik nodig uit in contact met je lichaam te komen, te bewegen in hoe het met je gaat en je open te stellen voor verandering en verbinding.
Je onderzoekt en probeert uit wat bij jou past, of waarin nog te ontdekken is.
Dit is steeds afhankelijk van hoe het met je gaat op dat moment. In beweging kan ook veel veranderen en ontstaan.
Ook in contact met mededansers en als groep kun je veel beleven en inspiratie opdoen.

De gevarieerde muziek, die gebruikt wordt, nodigt je uit om in contact te komen met gebieden van jezelf en je lichaam. En laat je ook meenemen door je innerlijke muziek, jouw stroom, jouw stilte.

In mijn praktijk ‘ROSAROM’ begeleid ik zowel mensen individueel als in groepen, waarbij het uitgangspunt is, dat ieder mens in wezen Eigen en Heel is.

Vanuit een respectvolle, en ruimte biedende, basishouding vertrouw ik op mijn ervaring te werken vanuit creativiteit, dynamiek en verstilling.

Verder laat mijn manier van werken zich typeren als intuïtief en uitnodigend, nabij en persoonlijk, concreet en praktisch.

Voor meer informatie over ROSAROM; zie www.rosarom.nl

Van harte welkom!

Rosalie Rombouts


Inschrijven


*
*
*
*
*
*
*
*
*