Kwetsbaarheid als kracht naar verbinding

Door: Sjoerd Hertog

Datum: woensdag 18 december 2019
Tijd: 20.00 - 22.00 uur; de deur gaat open om 19.30 uur
Kosten: € 10,00


Naar een cultuur van verbondenheid

“We zijn als mensen gemaakt voor verbondenheid. Als kind heeft onze behoefte aan verbondenheid te maken met overleven. Als we ouder worden houdt verbondenheid in dat we gedijen: emotioneel, lichamelijk, spiritueel en intellectueel. Verbondenheid is van essentieel belang omdat iedereen zich geaccepteerd wil voelen en gewaardeerd wil worden om wie hij/zij is.”

Bovenstaande is een citaat van de Amerikaanse wetenschapper Brené Brown, die jarenlang onderzoek deed naar kwetsbaarheid, moed, authenticiteit en schaamte. Zij ontdekte dat mensen juist met elkaar verbonden zijn door hun onvolmaaktheden. Kwetsbaarheid is geen zwakte, maar een kracht die leidt tot grotere verbondenheid met anderen. We zijn namelijk allemaal in zekere zin kwetsbaar.

De dit jaar overleden Canadese filosoof Jean Vanier (1928-2019) was de oprichter van de Ark-gemeenschappen, waar mensen met en zonder een beperking samenleven. Door mensen met een beperking te verzorgen leerde hij veel over zichzelf. In 2015 kreeg hij de prestigieuze Templeton Prijs, die wordt gezien als de religieuze tegenhanger van de Nobelprijs. Bij die gelegenheid constateerde hij met tevredenheid dat we steeds meer ontdekken dat mensen met een beperking ‘een rijkdom aan menselijke kwaliteiten hebben die de harten kunnen veranderen van diegenen die gevangen zitten in de cultuur van winnen en van macht'.

Deze avond gaat vooral over hoe we het beste om kunnen gaan met onze eigen kwetsbaarheid. Hoe we door acceptatie van onze eigen onvolmaaktheden vrijer kunnen worden en binnen kunnen stappen in een ruimte waarin een cultuur van verbondenheid kan opbloeien.

Brené Brown en Jean Vanier kunnen ons daarin gidsen.

Interactieve lezing door Sjoerd Hertog.

De wereld van religie en spiritualiteit is zijn passie; hij werkte als geestelijk verzorger in parochies, gevangenissen en zorginstellingen.


Inschrijven


*
*
*
*
*
*
*
*
*