Agenda

Welkom bij De Sprong

MEDEDELING VAN HET BESTUUR
VAN STICHTING DE SPRONG

'We stoppen met Stichting De Sprong'

Beste mensen – betrokken bij De Sprong,

Al bijna 40 jaar heeft de Sprong, onder verschillende namen en op verschillende plaatsen in Geldrop bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling van talrijke deelnemers aan allerlei activiteiten.

Veel vrijwilligers hebben enorm veel tijd, energie en enthousiasme gestoken om deze activiteiten mogelijk te maken.

De tijden veranderen. De laatste tijd zien we een aantal ontwikkelingen.

1. De subsidie van de gemeente Geldrop loopt al een aantal jaren terug. Voor een deel hebben we deze teruggang zelf kunnen compenseren. Maar de laatste jaren merken we dat we een negatieve exploitatie hebben. We lijden verlies.

2. Daarnaast merken we dat het steeds meer moeite kost om voldoende deelnemers te trekken voor onze activiteiten. Ondanks dat we vaak horen dat we een mooi programma hebben en dat de activiteiten worden gewaardeerd. Echter; dat zagen we niet altijd terug in het aantal deelnemers aan die activiteiten, waardoor regelmatig activiteiten afgeblazen moesten worden.

3. En als derde ontwikkeling zien we dat het steeds lastiger, bijna onmogelijk, wordt om voldoende vrijwilligers aan te trekken en te behouden. Er is veel wisseling van vrijwilligers. Veelal om persoonlijke redenen of het vinden van betaald werk, studie of andere bezigheden. We respecteren uiteraard hun besluit, maar dat maakt het wel moeilijker om de Sprong organisatorisch overeind te houden.

We hebben de indruk dat activiteiten op spiritueel gebied en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling ook op een andere wijze georganiseerd worden. Meer rechtstreeks tussen de aanbieder van dit soort activiteiten en de deelnemer. Meer via internet, dus zonder een tussenstap zoals de Sprong.

Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat we ons als bestuur hebben beraden over hoe het verder moet met de Sprong. We hebben allerlei opties onderzocht en verschillende mensen geraadpleegd. Ze zouden het allemaal jammer vinden dat de Sprong ophoudt te bestaan.

Maar uiteindelijk hebben we als bestuur, samen met de vrijwilligers, besloten om het programma tot aan de zomervakantie zo goed als mogelijk uit te voeren (rekening houdend met de richtlijnen vanuit de regering) en daarna de stichting op te heffen; met ingang van 1 juli of zo spoedig mogelijk daarna. Het was geen makkelijke beslissing, we hebben er lang en intensief mee geworsteld. Deze beslissing staat los van het uitbreken van Corona.

We betreuren het dat we deze stap moeten nemen. Maar we zien helaas geen andere optie.

Wij bedanken nadrukkelijk al onze bezoekers, alle vrijwilligers door de tijd heen, docenten en gemeente Geldrop-Mierlo voor het gestelde vertrouwen, hun inspiratie, bijdragen in welke vorm dan ook. Het gaat u allen goed!!


Het bestuur van de Stichting de Sprong,

Freddy Oude Rikmanspoel – Secretaris en waarnemend penningmeester.

Gerdy van Brussel – Algemeen bestuurslid. “In navolging van de richtlijnen van de overheid zijn bijna alle activiteiten van de Sprong afgelast. Op 1 juli sluit De Sprong haar deuren definitief.”