Agenda

Het laatste nieuws

Afgelopen week hebben wij afscheid genomen van De Sprong; sinds 1 juli 2020 is De Sprong niet meer.
Er was een mooi afscheid afgelopen week, mede door het prachtige harpconcert van Ellen Versney. Met veel dank aan Ellen!

En nu kijken wij vooruit!
Wat erg opviel de afgelopen periode was de angst die veel mensen voelen / ervaren door de Corona perikelen. Wat spijtig dat dat het gevolg is van deze heel vervelende griep!
Het is bekend dat angst en eenzaamheid ons immuunsysteem ondermijnen! En onze persoonlijke kracht verminderen in plaats van versterken. De Sprong heeft in het verleden juist dat laatste als belangrijke doelstelling gehad! Daarom doen wij alsnog graag enkele aanbevelingen:

-Neem tijdig rust: slaap, meditatie, nadenken over jezelf en je leven, in de natuur zijn, samen zijn met naasten
-Goede voeding: liefst biologisch, zo min mogelijk bewerkt, zelf je eten zoveel als mogelijk bereiden, en extra vitamines en mineralen nemen.
-Beweging: wandelen, en/of thuis kan ieder lichte oefeningen doen, eventueel met behulp van tv
-En ter inspiratie voegen we de gegevens van de site van Henk Fransen (arts) toe.
(Henk Fransen heeft in het verleden verschillende lezingen bij De Sprong verzorgd). www.henkfransen.nl (veel gratis tips)
-Als ook een gedicht.

Onze diepste angst

Onze diepste angst is niet dat wij niet goed genoeg zijn,
onze diepste angst is dat wij buitengewoon krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis
dat ons het meest beangstigt.
Wij vragen onszelf; wie ben ik dat ik briljant kan zijn,
geweldig, getalenteerd, fantastisch?
Eigenlijk, wie ben jij om het niet te zijn?

Jij bent een kind van God.
Je klein voordoen helpt de wereld niet.
Het is niet verlichtend om te krimpen, zodat andere mensen zich
niet onzeker zullen voelen in jouw nabijheid.

Wij zijn geboren om de glorie van God in ons te manifesteren.
Die bestaat niet alleen in sommigen, maar in ons allen.
En terwijl wij ons eigen licht laten schijnen,
geven wij onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze angst, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

Marianne Williamson

Door Nelson Mandela gebruikt in zijn inaugurale rede.


Hartegroet,

team vrijwilligers van De Sprong


Vanaf nu contactadres:
Gerdy van Brussel
gerdy@dse.nl

“Het hart is de toegangspoort naar liefde. In je hart aanwezig zijn is eigenlijk al genoeg. www.christinavondreien.ch”